Konsumentdagarna

Konsumentdagarna 2018 arrangeras i Linköping 23-25 maj.

En gång per år anordnar föreningen en nationell yrkeskonferens, Konsumentdagarna, i samverkan med Konsumentverket. Till konferensen inbjuds konsumentvägledare, kommunpolitiker, företrädare för departement, myndigheter och organisationer. Konferensen erbjuder seminarier och föreläsningar inom aktuella konsumentområden och ger dessutom möjlighet till erfarenhetsutbyten.

Konsumentdagarna 2017 arrangerades i Sundsvall, är du intresserad av att deltaga i kommande dagar i Linköping 2018, 23-25 Maj ta kontakt med föreningen.

Är du intresserad att deltaga som föreläsare ta kontakt med oss.

 

KD 2017 – Programblad Sundsvall