Konsumentdagarna

Konsumentdagarna 2018 arrangeras i Linköping 23-25 maj.

En gång per år anordnar föreningen en nationell yrkeskonferens, Konsumentdagarna, i samverkan med Konsumentverket. Till konferensen inbjuds konsumentvägledare, kommunpolitiker, företrädare för departement, myndigheter och organisationer. Konferensen erbjuder seminarier och föreläsningar inom aktuella konsumentområden och ger dessutom möjlighet till erfarenhetsutbyten.

Konsumentdagarna 2017 arrangerades i Sundsvall, är du intresserad av att deltaga i kommande dagar i Linköping 2018, 23-25 Maj ta kontakt med föreningen.

Är du intresserad att deltaga som föreläsare ta kontakt med oss.

Röster från förra året:

-Konsumentdagarna är jätteviktigt för mig som ensamarbetande. Har haft stor nytta av all information och att kunna skapa nya givande kontakter i min roll som konsumentvägledare.

-Alltid lika trevligt och informativt med möjlighet till utbyte av andras kunskaper och erfarenheter. Ett stort tack för det arbete ni lägger ner på att bland annat ordna konsumentvägledardagar.

-Väldigt bra sammansättning på årets dagar. Kändes som nästan alla programpunkter gav en aha-upplevelse när du inte hinner sätta dig in i allt i ditt dagliga arbete. Det gav också inspiration och arbeta mer förebyggande och det är glädjande.

 

KD 2017 – Programblad Sundsvall