Välkommen till Konsumentvägledarnas Förening

Konsumentdagarna 2021 ställs in – blir digitalt istället!

Styrelsen för Konsumentvägledarnas förening har tagit beslutet att den fysiska konferensen i Eskilstuna ställs in med anledning av Covid-19.

Konsumentdagarna 2021 kommer ske digitalt! Vi i styrelsen beklagar att vi inte kan erbjuda några fysiska Konsumentdagar år 2021. På grund av rådande omständigheter kan vi inte riskera att tvingas ställa in med kort varsel ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi vet också att många kommuner kommer att vidhålla sina reserestriktioner framöver. 

Jag vill vara med på den digitala konferensen, hur anmäler jag mig?

Vi kommer att skicka ut inbjudan till den digitala konferensen lite längre fram där man också kommer kunna anmäla sig.

Vad händer med den inbetalda avgiften för den fysiska konferensen?

Anmälningsavgiften kommer att återbetalas i sin helhet med undantag för en administrativ avgift på 550 kr exkl. moms för administrativa kostnader i samband med den inställda konferensen. Ett avdrag för föreningens medlemsavgift kommer även göras för de anmälda som valde att betala medlemsavgiften på samma faktura som konferensen.   

Vi behöver uppgifter från dig för att kunna göra återbetalningen. 

Skicka ett mail till info@tronsproduction.se 

Ange: Namn, Bankgiro- eller plusgironummer samt den referensfakturan ska märkas med. 

Har du frågor kring konferensen?

För praktiska frågor angående återbetalningen kontakta: Annika Grahn, Project manager, Trons Production AB: info@tronsproduction.se

För övriga frågor kontakta:

johanna.pettersson@soderhamn.se eller

christine.fransholm@eskilstuna.se

Vi tackar för er förståelse för denna situation och hoppas att vi kan träffas fysiskt under våren 2022 i stället!

 

Nytt datum för Konsumentdagarna med anledning av Covid-19

Konsumentvägledarnas förenings styrelse har beslutat att flytta Konsumentdagarna till 16-18 mars 2021 i Eskilstuna. Denna konferens kommer även att ersätta den planerade Konsumentdagarna i maj 2021.

Pandemin innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Vi har alla ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att vidta de åtgärder som situationen kräver. Efter regeringens beslut den 27 mars om en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där antalet sänktes från 500 till 50 personer, fanns det inte längre utrymme för något annat alternativ än att ställa in eller skjuta fram Konsumentdagarna 2020.

Vi har också jobbat hårt för att försöka minimera de ekonomiska konsekvenser den här situationen medför för Konsumentvägledarnas förening. När alla parametrar har vägts samman har de lett fram till följande ställningstagande: Konsumentvägledarnas förenings styrelse har beslutat att flytta Konsumentdagarna till 16-18 mars 2021 i Eskilstuna.

Vi jobbar nu vidare med dessa nya förutsättningar som mål. Vi kommer, så långt det är möjligt, att erbjuda samma program som var tänkt till maj i år, vi återkommer med mer information om det längre fram.

Vad händer med min bokning till Konsumentdagarna 2020?

Är du inbokad som deltagare på Konsumentdagarna 2020 kommer du att bokas om till det nya datumet, du behöver inte göra någonting alls och du behöver inte kontakta oss. Du som bokat hotellrum kommer också att ha boende för de nya datumen. Tänk dock på att ändra din resa!

Om jag inte kan komma på det nya datumet?

Vill du boka av ditt deltagande på konferensen skickar du din avbokning via mail till info@tronsproduction.se På grund av våra leverantörers ombokningsvillkor med anledning av pandemin, gäller våra ordinarie avbokningsregler.

Avbokning t.o.m torsdag 9 april 2020, kostar dig 75% av totala kostnaden inkl boende. Avbokning fr.o.m fredag 10 apr 2020, kostar dig 100% av totala kostnaden inkl boende.

Har du frågor kring konferensen?

Då kan du vända dig till:

Christine Fransholm, ordförande och konferensansvarig KVF: christine.fransholm@eskilstuna.se Tel: 073-9506767

Annika Grahn, Project manager, Trons Production AB: info@tronsproduction.se Tel: 070-8188153

Vi vill rikta ett stort tack till våra deltagare för er förståelse i den här svåra situationen. Vi ses i Eskilstuna 16 – 18 mars 2021!

 

Årsmöte 27 maj 2020 kl 15

Årsmötet kommer att hållas digitalt i Microsoft Teams onsdag den 27 maj kl 15. Du behöver inte ha Teams installerat på din dator för att kunna delta i mötet.

Det är viktigt att du anmäler din medverkan senast den 20 maj för att få tillgång till mötets inloggningslänk. Länken skickas ut dagen innan mötet. Anmäl till dig till: leif.holmstrom@kalmar.se

Du måste vara medlem i Konsumentvägledarnas förening för att få delta på mötet. Om du inte redan är medlem och vill bli det så mailar du vår kassör: leif.holmstrom@kalmar.se

 

Konsumentdagarna 2020 – Ett miljödiplomerat event

Efter hårt arbete och många samtal med inblandade parter har Konsumentdagarna 2020 blivit miljödiplomerade. Det innebär att:

  • Konferensens miljöpåverkan har dokumenterats.
  • Arrangörerna har vidtagit och dokumenterat miljöförbättrande åtgärder som kommer att genomföras under konferensen.
  • Arrangörerna har säkerställt att medarbetare och andra berörda parter har relevant kompetens inom miljöområdet.
  • Arrangörerna har genomgått en revision med godkänt resultat inför konferensen.

Fakta

”Svensk Miljöbas har en metod för miljödiplomering av event som bygger på ett antal obligatoriska moment och att eventet uppfyller minst 75% av en praktisk åtgärdslista.” Källa: Svensk Miljöbas

Konsumentdagarna 2020 – ”Där hållbarhet blir verklighet”

Yrkesföreningen Konsumentvägledarnas förening arrangerar tillsammans med Konsumentverket årligen en konferens för hela konsumentsverige. I år sker konferensen i Eskilstuna på Elite Stadshotellet. Bland de cirka 150 deltagarna finns moderatorn Björn Häger, representanter från Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden. Och såklart landets kommunala konsumentvägledare.

– Vi vill skapa en konferens för att uppmuntra alla fantastiska och engagerade konsumentvägledare att fortsätta med sitt viktiga  arbete. Förutom att nätverka och umgås med kollegor år vårt mål att deltagarna ska åka hem med ny kompetens, inspiration och en överblick av vad som händer på konsumentområdet, säger Cassandra Larsson, ledamot i Konsumentvägledarnas förening.

För mer information om Konsumentdagarna, se här.

Vilka är vi?

Konsumentvägledarnas förening är en yrkesförening för alla som arbetar kommunalt med konsumentfrågor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen, höja vår kompetens samt vara ett forum för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyten.

 

Vad gör vi?

Intressebevakning

Föreningen deltar i utredningar och är remissinstans i frågor som rör konsumentområdet, till exempel vid ny lagstiftning. Styrelsen har regelbundna träffar med Konsumentverket där vi framför medlemmarnas önskemål om utbildning, informationsmaterial och annat behov av stöd för vår verksamhet. Styrelsen är representerad i Allmänna Reklamationsnämndens och Konsumentverkets insynsråd och i Konsument Europas referensgrupper. Vi utser konsumentrepresentanter till Försäkringsförbundets prövningsnämnder.

Föreningen utser och nominerar kvl-representanter till Allmänna Reklamationsnämnden. De utsedda medlemmarna sitter som nominerade ledamöter i Allmänna Reklamationsnämndens olika nämnder, vars uppgift är att pröva tvister mellan näringsidkare och konsumenter.

Föreningen är även medlemmar i Sverige Konsumenter vilket är en ideell organisation som arbetar för alla konsumenters bästa genom att granska företag, påverka politiken och stärka konsumentmakten. Visionen är ett hållbart samhälle där konsumentens röst och rätt är stark. Sveriges Konsumenter ger även ut tidningen Råd & Rön och samarbetar med internationella konsumentorganisationer.

Yrkeskonferens – Konsumentdagarna

En gång per år anordnar föreningen en nationell konferens, Konsumentdagarna, i samverkan med Konsumentverket.  Konferensen erbjuder seminarier och föreläsningar inom aktuella konsumentområden och ger dessutom möjlighet till erfarenhetsutbyten. Konferensen vänder sig till handläggare av konsumentfrågor, ansvariga chefer och politiker i kommunerna. Vi välkomnar också rikspolitiker, organisationsföreträdare och myndigheter och personer som har intresse av och arbetar med konsumentfrågor.

Konsumentdagarna 2020 arrangeras 14-16 maj i Eskilstuna. Läs mer om dagarna här!

Anmäl dig här!

(Klicka på bilden för att se inbjudan och länk till anmälning)

Pris till Årets konsumentvägledare

Årets konsumentvägledare är en utmärkelse som delas ut av Konsumentvägledarnas förening i samband med Konsumentdagarna. Syftet är att uppmärksamma en medlemskollega som utmärkt sig på ett förtjänstfullt sätt. Utmärkelsen tillkännagavs första gången på Konsumentdagarna 2008.

Årets konsumentvägledare 2020 blev Dragan Kotarac, Halmstad Kommun.

2019            Kristina Axelsson, Borlänge Kommun

2018            Arman Hovanesian, Mark

2017            Ylva Bergers, Höganäs

2016            May Strandberg, Uppsala

2015            Johan Sundberg, Luleå

2014            Göran Brännström, Skellefteå

2013            Ingela Mattsson, Kristianstad

2012            Pekka Lehtinen, Norrköping

2011            Maria Wiezell, Sveriges konsumenter

2010            Anna Mähler, Konsument Gästrikland

2009            Ingrid Krylén, Jämtland/Härjedalen

2008            Carina Johansson, Kristinehamn

Föreningens stadgar

Finns att läsa här