Om föreningen

Hitta din lokala Konsumentvägledare här !

Nya konsumentjänsten fick motsatt effekt

En halv miljon svenskar saknade konsumentrådgivning – då sjösatte riksdagen tjänsten Hallå konsument, som skulle minska den siffran. Nu kan Plus avslöja att siffran istället har ökat, med över 250.000 på ett år. Ändå försvarar konsumentministern tjänsten.

man intervjvuas

http://www.svt.se/plus/nya-konsumentjansten-fick-motsatt-effekt

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=6438929

 

1Konsumentdagarna 2016

Konsumentdagarna2016_framsida_program

 

 

Konsumentdagarna 2017 arrangeras i Sundsvall  16-18 maj, är du intresserad av att deltaga ta kontakt med föreningen.

Konsumentvägledarnas förening är en yrkesförening för alla som arbetar kommunalt med konsumentfrågor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen, höja vår kompetens samt vara ett forum för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyten.

Intressebevakning

Föreningen deltar i utredningar och är remissinstans i frågor som rör konsumentområdet, till exempel vid ny lagstiftning. Styrelsen har regelbundna träffar med Konsumentverket där vi framför medlemmarnas önskemål om utbildning, informationsmaterial och annat behov av stöd för vår verksamhet. Styrelsen är representerad i Allmänna Reklamationsnämndens och Konsumentverkets insynsråd och i Konsument Europas referensgrupper. Vi utser konsumentrepresentanter till Försäkringsförbundets prövningsnämnder. Vi besvarar regelbundet remisser från SIS miljömärkning. Föreningens utsedda medlemmar sitter även som nominerade ledamöter i Allmänna Reklamationsnämndens olika nämnder, vars uppgift är att pröva tvister mellan näringsidkare och konsumenter.

​Yrkeskonferens

En gång per år anordnar föreningen en nationell konferens, Konsumentdagarna, i samverkan med Konsumentverket. Till konferensen inbjuds konsumentvägledare, kommunpolitiker, företrädare för departement, myndigheter och organisationer. Konferensen erbjuder seminarier och föreläsningar inom aktuella konsumentområden och ger dessutom möjlighet till erfarenhetsutbyten.

Pris till årets konsumentvägledare

Föreningen har beslutat att uppmärksamma en medlemskollega som utmärkt sig på ett förtjänstfulls sätt. Utmärkelsen tillkännagavs första gången på Konsumentdagarna 2008.

Årets konsumentvägledare 2016 May Strandberg Uppsala och Östhammar kommun.

​Stadgar

Ladda hem föreningens stadgar.