Välkommen till Konsumentvägledarnas Förening

Konsumentdagarna 2020 – ”Där hållbarhet blir verklighet”

Yrkesföreningen Konsumentvägledarnas förening arrangerar tillsammans med Konsumentverket årligen en konferens för hela konsumentsverige. I år sker konferensen i Eskilstuna på Elite Stadshotellet. Bland de cirka 150 deltagarna finns moderatorn Björn Häger, representanter från Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden. Och såklart landets kommunala konsumentvägledare.

– Vi vill skapa en konferens för att uppmuntra alla fantastiska och engagerade konsumentvägledare att fortsätta med sitt viktiga  arbete. Förutom att nätverka och umgås med kollegor år vårt mål att deltagarna ska åka hem med ny kompetens, inspiration och en överblick av vad som händer på konsumentområdet, säger Cassandra Larsson, ledamot i Konsumentvägledarnas förening.

För mer information om Konsumentdagarna, se här.

Vilka är vi?

Konsumentvägledarnas förening är en yrkesförening för alla som arbetar kommunalt med konsumentfrågor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen, höja vår kompetens samt vara ett forum för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyten.

 

Vad gör vi?

Intressebevakning

Föreningen deltar i utredningar och är remissinstans i frågor som rör konsumentområdet, till exempel vid ny lagstiftning. Styrelsen har regelbundna träffar med Konsumentverket där vi framför medlemmarnas önskemål om utbildning, informationsmaterial och annat behov av stöd för vår verksamhet. Styrelsen är representerad i Allmänna Reklamationsnämndens och Konsumentverkets insynsråd och i Konsument Europas referensgrupper. Vi utser konsumentrepresentanter till Försäkringsförbundets prövningsnämnder.

Föreningens utsedda medlemmar sitter även som nominerade ledamöter i Allmänna Reklamationsnämndens olika nämnder, vars uppgift är att pröva tvister mellan näringsidkare och konsumenter.

Yrkeskonferens – Konsumentdagarna

En gång per år anordnar föreningen en nationell konferens, Konsumentdagarna, i samverkan med Konsumentverket.  Konferensen erbjuder seminarier och föreläsningar inom aktuella konsumentområden och ger dessutom möjlighet till erfarenhetsutbyten. Konferensen vänder sig till handläggare av konsumentfrågor, ansvariga chefer och politiker i kommunerna. Vi välkomnar också rikspolitiker, organisationsföreträdare och myndigheter och personer som har intresse av och arbetar med konsumentfrågor.

Konsumentdagarna 2020 arrangeras 14-16 maj i Eskilstuna. Läs mer om dagarna här!

Anmäl dig här!

(Klicka på bilden för att se inbjudan och länk till anmälning)

Pris till Årets konsumentvägledare

Årets konsumentvägledare är en utmärkelse som delas ut av Konsumentvägledarnas förening i samband med Konsumentdagarna. Syftet är att uppmärksamma en medlemskollega som utmärkt sig på ett förtjänstfullt sätt. Utmärkelsen tillkännagavs första gången på Konsumentdagarna 2008.

Årets konsumentvägledare 2019 blev Kristina Axelsson, Borlänge Kommun.

2018           Arman Hovanesian, Mark

2017            Ylva Bergers, Höganäs

2016            May Strandberg, Uppsala

2015            Johan Sundberg, Luleå

2014            Göran Brännström, Skellefteå

2013            Ingela Mattsson, Kristianstad

2012            Pekka Lehtinen, Norrköping

2011            Maria Wiezell, Sveriges konsumenter

2010            Anna Mähler, Konsument Gästrikland

2009            Ingrid Krylén, Jämtland/Härjedalen

2008            Carina Johansson, Kristinehamn

Föreningens stadgar

Finns att läsa här