Om yrket

Konsumentvägledare ger råd och stöd i olika situationer som gäller konsumentfrågor. Personer kan vara missnöjda med något de köpt, ha problem med en hantverkare eller ha svårt att tolka ett avtal. Konsumentvägledaren informerar om vilka lagar som gäller, hjälper till med reklamationer och kan medla om det uppstår tvister. Personer kan även kontakta konsumentvägledaren med frågor inför ett köp av exempelvis en bil eller avtal med en hantverkare.

Konsumentvägledare arbetar också förebyggande genom kontakter med olika grupper av konsumenter. Konsumentvägledaren samarbetar till exempel med ideella organisationer, företag, andra kommunala förvaltningar och kronofogdemyndigheten. I arbetet kan det ingå att besöka skolor och föreningar för att informera om konsumenträtt, privatekonomi, reklamens påverkan eller miljöanpassad konsumtion. En annan uppgift kan vara att sprida information med hjälp av broschyrer, eget informationsmaterial eller genom utställningar.

Konsumentvägledare är ofta anställda i kommuner. Det kan också kallas konsumentrådgivare, konsumentjuridisk rådgivare eller konsumentsekreterare.

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst är till för dig som jobbar med privatekonomi ute i kommunerna. Besök gärna deras sida: http://www.busforeningen.se/

​Utbildning

Konsumentvägledare har ofta högskoleutbildning med ekonomisk, juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning.

Framtid

Det finns drygt 200 konsumentvägledare i landet som främst servar kommunmedborgare i behov av hushållsekonomisk och konsumenträttslig rådgivning. Tillgången på konsumentvägledare är beroende av konjunkturen och av kommunernas ekonomi. Antalet tjänster bedöms inte förändras nämnvärt. Medelåldern i kåren är dock relativt hög. I konsumentvägledningen kommer sannolikt samarbetet kring miljö- och energifrågor att öka.​

Att tänka på

Som konsumentvägledare bör du ha lätt för att uttrycka sig i tal och skrift. Konsumentvägledning är ett utåtriktat arbete, att vara bra på att kommunicera och kunna hantera konflikter är viktigt.​ Det är också vanligt att arbeta förebyggande som konsumentvägledare, därför är det bra om du känner dig bekväm med att tala inför större eller mindre grupper.