Konsumentdagarna

 

Konsumentdagarna 2024 – för bättre samverkan

Årets tema för Konsumentdagarna var ”Bättre samverkan för ett starkare konsumentskydd”. Det samlade konsumentsverige diskuterade hur vi kan samverka bättre lokalt och nationellt för en bättre konsumentvardag. Syftet med Konsumentdagarna är att öka insikten om konsumentfrågornas betydelse och stärka konsumenternas ställning i samhället. I år samlades cirka 160 deltagare på Norrlands Nation i Uppsala 29–30 maj för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Moderator för dagarna var Sharon Lavie.

Talarnas presentationer från dagarna hittar du här:

https://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/ARNs-presentation.pdf

https://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/Konsumentverkets-presentation.pdf

https://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/Tillsynsarenden-och-vagledande-domar.pdf

https://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/Bankforeningens-presentation.pdf

https://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/Nar-Boras-fick-Blocket-att-backa.pdf

https://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/Internetstiftelsens-presentation.pdf

https://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/AI-och-framtidens-konsumentmarknader.pdf

https://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/MRF.pdf

https://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/Forsakringsbyran-1.pdf

https://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/Sveriges-Konsumenter-presentation.pdf

https://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/Tina-Lundstrom-Vannersborg.pdf

https://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/Presentation-KVF-dagarna-Ottar-Vasteras-Stad-maj-2024.pdf

Program