Om yrket

Konsumentvägledare vägleder allmänheten i konsumentfrågor. Det kan handla om att informera om rättigheter vid köp av en vara eller tjänst eller att ge råd i frågor som berör hushållets kostnader.

​Konsumentvägledarna kan ge råd och stöd i olika situationer. Personer kan vara missnöjda med något de köpt, ha problem med en hantverkare eller ha svårt att tolka ett avtal. De kan ha frågor inför köp av en vara eller en begagnad bil. Konsumentrådgivaren informerar om vilka lagar som gäller och hjälper dem med reklamationer och kan medla om det uppstår tvister.

Konsumentvägledare arbetar också förebyggande genom kontakter med olika grupper av konsumenter. Konsumentvägledaren samarbetar till exempel med ideella organisationer, företag, andra kommunala förvaltningar och kronofogdemyndigheten. I arbetet kan det ingå att besöka skolor och föreningar för att informera om konsumenträtt, hushållsekonomi, reklamens påverkan eller miljöanpassad konsumtion. En annan uppgift kan vara att sprida information med hjälp av broschyrer, eget informationsmaterial eller genom utställningar.

Konsumentvägledare är ofta anställda i kommuner. Det kan också kallas konsumentrådgivare eller konsumentsekreterare.

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst är till för dig som jobbar med privatekonomi ute i kommunerna. Besök gärna deras sida:

http://www.busforeningen.se/

​Utbildning

Konsumentvägledare har ofta högskoleutbildning med ekonomisk, juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning.

Framtid

Det finns drygt 200 konsumentvägledare i landet som främst servar kommunmedborgare i behov av hushållsekonomisk och konsumenträttslig rådgivning. Tillgången på konsumentvägledare är beroende av konjunkturen och av kommunernas ekonomi. Antalet tjänster bedöms inte förändras nämnvärt. Medelåldern i kåren är dock relativt hög.I konsumentvägledningen kommer sannolikt samarbetet kring miljö- och energifrågor att öka.​

Att tänka på

Man bör ha lätt för att uttrycka sig i tal och skrift. Konsumentvägledning är ett utåtriktat arbete, att vara bra på att kommunicera och kunna hantera konflikter är viktigt.​